Bibliska bilder

   


Moses ser det utlovade landet

Mose gick från Moabs hedar upp till berget Nebo, högst uppe på Pisga, som ligger mitt emot Jeriko, och Herren visade honom hela landet.

5. Mos. 34,1

henning@effata.dk